Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Kreće testiranje instrumenata za dublju transnacionalnu suradnju europskih sveučilišta

Europska komisija je sredinom lipnja u okviru programa Erasmus+ krenula u eksperimentalnu fazu izrade pravnog statusa za saveze visokih učilišta kako bi im omogućilo udruživanje resursa i kapaciteta. Također kako bi se transnacionalna iskustva vrednovala u visokoškolskim kvalifikacijama koje studenti stječu u planu je izrada probne zajedničke oznake europske diplome. Stoga je upućen poziv zainteresiranim organizacijama da se prijave na novi Erasmus+ poziv za pilotiranje zajedničke europske oznake diploma i testiranje institucionaliziranih instrumenata suradnje EU-a, kao što je mogući europski pravni status za saveze visokoškolskih ustanova.

Studenti sjede na podu i uče
Foto: Europska komisija

Cilj ovog poziva za podnošenje prijedloga je testirati i istražiti dublje instrumente transnacionalne suradnje za daljnji razvoj europske dimenzije u sektoru visokog obrazovanja, izgrađene na zajedničkim vrijednostima.

Erasmus+ poziv strukturiran je oko dviju tema:

 • Pilotiranje zajedničke oznake europskih diploma
 • Proračun : 1.000.000 €

Cilj: podržati razvoj i pilotiranje za provedbu europskih kriterija za dodjelu zajedničke europske diplome

Oznaka služi prepoznavanju vrijednosti inovativnih transnacionalnih iskustava učenja čime se povećava vidljivost, privlačnost i ugled takvih zajedničkih programa koje osiguravaju savezi europskih visokoškolskih ustanova, kako u Europi tako i šire. Oznaka se također izdaje kao dopunski certifikat kvalifikacijama koje su stekli oni studenti koji diplomiraju na zajedničkim programima i koji se realiziraju u kontekstu transnacionalne suradnje nekoliko visokoškolskih ustanova.

 • Pilot institucionalizirane instrumente suradnje EU-a radi istraživanja izvedivosti mogućeg europskog pravnog statusa za saveze visokoškolskih ustanova
 • Proračun : 1.000.000 €
 • Cilj: podržati pilotiranje postojećih europskih instrumenata radi olakšavanja dublje i dugoročne fleksibilne transnacionalne suradnje među visokoškolskim ustanovama

Ovi koraci ponudili bi savezima slobodu zajedničkog djelovanja i donošenja zajedničkih strateških odluka kao i bavljenja zajedničkim zapošljavanjem, osmišljavanja zajedničkih nastavnih planova i programa uz objedinjavanje resursa te ljudskih, tehničkih, podatkovnih, obrazovnih, istraživačkih i inovacijskih kapaciteta.

Spremni smo udružiti snage s državama članicama i visokim učilištima u Europi. Zajedno možemo približiti obrazovanje, istraživanje i inovacije kako bi od toga pogodnosti imalo cijelo društvo. Savezi europskih sveučilišta tome utiru put - do sredine 2024. iz europskog proračuna podupirat će se do 60 saveza europskih sveučilišta, koje čini više od 500 sveučilišta u Europi.

Mariya Gabriel europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade

Upute za prijavu bit će uskoro dostupne. Rok za podnošenje prijava je 6. listopada (17 sati).

U organizaciji Opće uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu i Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), 28. lipnja 2022. održat će se otvorena informativna sesija za potencijalne prijavitelje (10.30 – 12.30) putem webstreaminga.

Detalji vezani uz događanje bit će dostupni putem poveznice.