Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Misije u Obzoru Europa

Obzor Europa, okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije, osmišljen je za stvaranje novih znanja i tehnologija, promicanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društvenog i ekološkog utjecaja te doprinos rastu i zapošljavanju ubrzavanjem donošenja rezultata istraživanja na tržište i razvoju inovacija, a jedna od glavnih novih inicijativa u programu Obzor Europa je pristup temeljen na misijama.

Kroz financiranje pojedinih misija, Obzor Europa će ujediniti pametan inovativni rast, uključivanje i održivost usmjeravajući istraživanje i inovacije u rješavanje hitnih globalnih izazova našeg vremena. Misijski orijentirane istraživačke i inovacijske inicijative su ambiciozne, istraživačke i revolucionarne prirode, često usmjerene na konkretan problem ili izazov, sa širokim učinkom i dobro definiranim vremenskim okvirom.

Na slici se nalaze pet ikonica od kojih jedna prikazuje zemaljsku kuglu s termometrom, ljubičastu traku, zgrade i javni prijevoz, kapljice vode i biljku
Foto: Europska komisija

Takve inicijative su prilično velike, interdisciplinarne, zahtijevaju interakciju više sektora i uključuju različite vrsta dionika. Misije uključuju mješavinu horizontalnih instrumenata politike koji nadilaze politike istraživanja i inovacija. Pristup usmjeren na misije trebao bi biti primjenjiv na različite industrijske sektore i društveni konteksti. Jedan od velikih izazova za uspjeh ovog pristupa bit će osigurati da svi sektori i relevantni akteri budu uključeni u planiranje i provedbu misija.

U sklopu Obzora Europa definirano je 5 misija i pripadajućih ciljeva:

 1. Prilagodba klimatskim promjenama i društvene transformacije: podržati najmanje 150 europskih regija i zajednica da postanu otporne na klimu do 2030.
 2. Rak: unaprijediti živote više od 3 milijuna ljudi do 2030. kroz prevenciju, liječenje i poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji
 3. Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode: zaštititi 30% morskog područja, obnoviti morske ekosustave i 25.000 km rijeka slobodnog toka, smanjiti plastični otpad u moru i upotrebu kemijskih pesticida za 50%
 4. Klimatski neutralni i pametni gradovi: podržati najmanje 100 europskih gradova da postanu klimatski neutralni i pametni do 2030.
 5. Zdravlje tla i hrana: 100 živih laboratorija i „svjetionika” koji će voditi tranziciju prema zdravim tlima do 2030.

Za potrebe definiranja i osmišljavanja posebnih misija, Europska komisija je 2019. godine osnovala prve stručne skupine misija pod nazivom odbori misija. S obzirom na to da je započela faza njihove provedbe, Komisija smatra potrebnim obnoviti članstvo u misijskim odborima. Zato će drugi sastav pet misijskih odbora, za koje je raspisan javni poziv otvoren do 7. veljače 2022. godine, imati ključnu ulogu u savjetovanju o samoj provedbi misija.

O misijama potencijalne prijavitelje savjetuju kolegice i kolege iz tima Obzora Europa koje su nacionalne osobe za kontakt u gore navedenim područjima.