Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Eurydice: Izvješće o povećanju postignuća i motivacije u učenju matematike i prirodnih znanosti u školama

Novi izvještaj mreže Eurydice istražuje kako obrazovni sustav, kurikulum, ciljevi i prakse poučavanja i učenja doprinose poboljšanju znanja, vještina i kompetencija učenika u matematici i prirodnim znanostima. Izvještaj se usredotočuje na postojeće strukture podrške za pomoć učenicima sa slabijim uspjehom, uključujući analizu organizacije nastave matematike i prirodoslovlja, procjenu ishoda učenja i kontekstualizaciju nastave.

Školjka na kojoj je ilustracija zlatnog reza i jednadžbe
Foto: Europska komisija

U izvještaju su objedinjeni kvalitativni podaci mreže Eurydice o nacionalnim politikama i zakonodavstvu u 39 europskih obrazovnih sustava te kvantitativni podaci iz nekoliko anketa o ocjenjivanju učenika. Rezultati ističu važnost raspodjele dovoljno vremena za nastavu, pružanja pravovremene potpore u učenju, osiguravanja specijalizirane obuke nastavnika i sustavnog praćenja postignuća učenika.

Dostupan je izvještaj na engleskom jeziku.