Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Eurydice: Strukturni pokazatelji za praćenje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi

Nova publikacija mreže Eurydice uključuje više od 20 strukturnih pokazatelja o obrazovnim politikama u četiri područja obrazovanja: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, postignuća u temeljnim vještinama, rano napuštanje sustava obrazovanja i osposobljavanja te visoko obrazovanje.

Publikacija pruža uvid u veće reforme u navedena četiri područja obrazovanja od početka školske/akademske godine 2014./2015. Dio informacija o državama Europske unije služio je kao podloga u pripremi Pregleda obrazovanja i osposobljavanja 2021.

U publikaciji iz 2021. godine su prikazani podaci za sve države članice Europske unije te Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

Ilustracija ruku koje su usmjerene prema ikonicama laptopa, oka, knjige, žarulje itd.
Europska komisija