Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Najvažnije informacije o obveznom obrazovanju u Europi 2022./2023.

Vizual obvezno obrazovanje u Europi 2022/2023
@Eurydice

Objavljena je publikacija Obavezno obrazovanje u Europi 2022./2023. sa ažuriranim podacima o obveznom obrazovanju za školsku i akademsku godinu 2022./2023. U publikaciji možete pronaći informacije o trajanju obveznog obrazovanja i osposobljavanja u Europi te o starosnoj dobi djece kada započinju obvezno obrazovanje i kada završavaju obvezno obrazovanje.

Izvješće prikazuje ulaznu i izlaznu dob djece te razlikuje pojmove redovitog i izvanrednog obrazovanja/osposobljavanja. Redovito obvezno obrazovanje/osposobljavanje odnosi se na razdoblje redovitog obrazovanja/osposobljavanja potrebnog za sve učenike.

Informacije su dostupne za 39 europskih obrazovnih sustava u 37 zemalja koje sudjeluju u programu EU Erasmus+ (27 država članica; Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska).