Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Pokrenuta najveća javna rasprava o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti programa Obzor

Europska komisija je 1. prosinca 2022. pokrenula najveću javnu raspravu ikada održanu o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti okvirnih programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor, za razdoblje 2014.-2027. godine.

Ilustracija koja prikazuje grupe ljudi: oca s djecom, medicinsku sestru sa osobom u invalidskim kolicima, kolege koji surađuju, istraživače, djevojku na biciklu. Na ilustraciji se također nalazi stablo i tri zgrade

U skladu s naporima Komisije prema stvaranju bolje regulative, dionici će na javnoj raspravi moći podijeliti svoja mišljenja o izvedbi programa Obzor 2020 i Obzor Europa, kao i o oblikovanju strateških usmjerenja za Strateški plan programa Obzor Europa 2025.-2027. Savjetovanje će biti otvoreno 12 tjedana, a pitanja su dostupna na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

Javna rasprava omogućit će sudionicima da:

 • ukažu na postignuća i nedostatke prethodnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020, njegovu relevantnost i procedure vezane uz proces prijave i upravljanje financiranjem;
 • izraze mišljenja o strukturi i provedbi programa Obzor Europa;
 • identificiraju buduće prioritete za Strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje 2025.-2027. godine, pružajući podatke o potrebama za istraživanjem i inovacijama, sinergijama među programima EU-a, i sl.

Rezultati javne rasprave doprinijet će konačnoj evaluaciji programa Obzor 2020 i privremenoj evaluaciji programa Obzor Europa te postaviti temelje za Strateški plan Obzora Europa za razdoblje 2025.-2027. godine. Rasprava će se zatvoriti u veljači 2023. godine.

Svi zainteresirani sudionici javnoj raspravi mogu pristupiti putem sljedeće poveznice: https://bit.ly/3P7jpgJ