Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinningove projekte u školskoj godini 2021./2022.

Hrvatska Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu, koja djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, raspisuje natječaj za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinningove projekte u školskoj godini 2021./2022.

Djevojčica koja sjedi za laptopom i koristi se mišem za laptop

Svrha ovog je natječaja promidžba aktivnosti eTwinninga i programa Erasmus+, potpora registriranim korisnicima iz Republike Hrvatske te odavanje priznanja za uspješnu provedbu eTwinningovih projekata nagrađivanjem najboljih eTwinningovih projekata u školskoj godini 2021./2022. u pet kategorija.

Natječaj je otvoren svim aktivnim članovima eTwinninga koji su uložili puno rada i truda u svoj eTwinning projekt, smatraju da su ga uspješno vodili te su ponosni na rezultate svojih učenika i kolega. Za sudjelovanje na natječaju potrebno je ispuniti prijavni obrazac. Na natječaj se mogu prijaviti svi eTwinneri koji su tijekom školske godine 2021./2022. pokrenuli i vodili najmanje jedan eTwinningov projekt. Natječaj nije otvoren partnerima na pojedinome projektu, nego isključivo osnivačima eTwinningovih projekata.

Prijave se primaju do 17. listopada 2022. godine isključivo popunjavanjem obrasca na adresi https://forms.office.com/r/e5wx6DAQi3.

Nagrađeni osnivači projekata trebat će prirediti jednominutni videouradak na temu prijavljenog projekta najkasnije do 15. studenoga 2022. godine u svrhu predstavljanja projekta u sklopu godišnje eTwinningove konferencije koja će se održati 22. studenoga 2022. godine. Ista se osoba može prijaviti isključivo s jednim projektom i u jednoj natječajnoj kategoriji.

Kriteriji formalne prihvatljivosti prijava

 • prijavitelj je član eTwinninga i projekt je prijavljen putem platforme eTwinning
 • prijavitelj je osnivač projekta (founder)
 • projekt je realiziran u školskoj godini 2021./2022.
 • projekt je zatvoren ili je u završnoj fazi
 • u projektu sudjeluju učenici
 • projektu je dodijeljena Nacionalna oznaka kvalitete.

Pravila natječaja

Prije ispunjavanja prijavnog obrasca, molimo pročitajte Pravilnik natječaja koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije. Nagrade se dodjeljuju u pet kategorija:

 • predškolski odgoj i obrazovanje
 • niži razredi osnovne škole
 • viši razredi osnovne škole
 • gimnazije
 • strukovne i umjetničke škole.

Prijave se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:

 • pedagoške inovacije i kreativnost
 • integracija projekta u kurikulum
 • suradnja među partnerskim školama
 • kreativna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • rezultati, učinak i dokumentiranje projekta.

Sve prijave koje zadovoljavaju kriterije formalne prihvatljivosti proći će proces ocjene kvalitete. Svakoj prijavi za kvalitetu može biti dodijeljeno najviše 30 bodova. Najviše rangirani projekti osvojit će nagradu u svojoj kategoriji. Pri ocjeni kvalitete u obzir se uzimaju svi materijali dostupni na platformi TwinSpace. Prijave će se ocjenjivati i temeljem obrazloženja motivacije prijavitelja iz prijavnog obrasca.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 11. studenoga 2022. na mrežnim stranicama Hrvatske nacionalne organizacije za potporu eTwinningu (www.etwinning.hr) i Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.ampeu.hr).

Pobjednici Natječaja bit će proglašeni 22. studenoga 2022. godine u sklopu Nacionalne eTwinningove konferencije.

Nagrade

Pobjednicima Natječaja tijekom 2022. godine osiguravamo sudjelovanje na eTwinningovoj mobilnosti (konferenciji, seminaru ili radionici u inozemstvu) ili online događanju u organizaciji Središnje službe za podršku eTwinningu.