Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Nova Eurydiceova publikacija otkriva kakvo je informatičko obrazovanje u europskim školama

Kad učenici u Europi počinju učiti informatiku? Na što se učenje informatike u školama fokusira? Jesu li nastavnicima potrebne specifične kvalifikacije? Mreža Eurydice objavila je izvješće s ciljem izgradnje i razmjene iskustava u informatičkom obrazovanju donoseći opsežnu komparativnu analizu nastave informatike i ishoda učenja u osnovnim i srednjim školama diljem Europe.

Vizual za Eurydice publikaciju Informatičko obrazovanje u školama u Europi
@Eurydice

Informatičko obrazovanje učenika u školi neophodno je za stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje u razvoju digitalnog svijeta. Digitalna ekonomija, za koju se očekuje da će igrati ključnu ulogu u oporavku Europe nakon pandemije, također zahtijeva digitalno kompetentne građane i radnike.

Naime, mreža Eurydice nastavnoj je godini 2020./2021. pratila 39 obrazovnih sustava. Više od trećine obrazovnih sustava počinje s informatičkim obrazovanjem od trećeg do petog razreda osnovne škole, bilo kao obvezni predmet ili pak integriran u neki drugi. U ostatku obrazovnih sustava, informatika se uvodi u kasnijim razredima, i to najčešće kao izborni predmet ili ponovno integriran u neki drugi. U Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, informatika se podučava kao zasebni predmet, ali u nekim razredima nije obavezna. U izvješću se ističe kako više od dvije trećine obrazovnih sustava provodi ili razvija reforme koje predviđaju uvođenje informatike kao zasebnog predmeta ili ažuriranje načina učenja, a nastavu informatike mogu izvoditi učitelji kvalificirani za to područje, učitelji specijalizirani za druga predmetna područja ili učitelji općeg smjera.

Informatika kao znanost još je uvijek relativno nova disciplina u školskom obrazovanju, zbog čega se nazivi predmeta i njihov sadržaj razlikuju u europskim zemljama. Analiza postojećih kompetencija, okvira kurikuluma i ishoda učenja diljem Europe može pridonijeti zajedničkom razumijevanju i usporedbi.

Više informacija dostupno je u izvješću.