Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Nova mrežna stranica Bonskog procesa u području mladih donosi više aktivnosti i snažnije umrežavanje

Bonski proces tj. Europska Agenda za rad s mladima pruža temelj za jačanje rada s mladima kao posebnog područja politike i prakse u Europi te poziva na koordinirani pristup cjelokupne zajednice u razvoju rada s mladima.

Call to action tekst Putting the European youth work agenda into action

Bonski proces zajednički je napor zajednice praktičara u području mladih u implementaciji Europske Agende za rad s mladima kao najvažnijeg strateškog okvira za rad s mladima na europskoj i nacionalnoj razini. Cilj Bonskog procesa je olakšati veze i suradnju između svih dionika u okviru zajednice praktičara u području mladih (poznato pod nazivom sektor mladih), pružiti strateški i koordinirani pristup zajednici i u konačnici poboljšati uvjete za rad s mladima.

Kako si se to postiglo, Bonskim procesom žele se provoditi aktivnosti i mjere na svim razinama i u svim područjima rada s mladima. Najvažnije je razviti koordinirani pristup različitih dionika kako bi se osiguralo lakše komuniciranje, praćenje, daljnji razvoj i planiranje te evaluacija cijelog procesa. Bonski proces odvija se na svim razinama i u okviru Europske strategije mladih, a njegovo financiranje osigurano je iz programa EU i Vijeća Europe.

Sve je započelo na 3. Europskoj konvenciji o radu s mladima na kojoj je predstavljena Završna deklaracija o radu s mladima „Putokazi za budućnost“ u kojoj su navedene smjernice i prijedlozi za provedbu Europske Agende za rad s mladima.

Prelaženje pješačkog prijelaza; fotografija iz ptičje perspektive
Foto: Unsplash

Bonski proces u Hrvatskoj počeo je online konferencijom pod nazivom Bonski proces –implementacija Europske Agende za rad s mladima, koja je održana početkom veljače 2021. putem Zoom platforme. Na konferenciji je predstavljena Deklaracija o radu s mladima 'Putokazi za budućnost' koja pozva na jačanje političke obaveze u uspostavljanju sustava kvalitete rada s mladima, ali i na važnost sinergije svih dionika u području mladih.

Ovih dana Bonski proces dobio je i svoju službenu mrežnu stranicu koja će tek postati glavni virtualni prostor za informiranje, praćenje aktivnosti, povezivanje i umrežavanje svih osoba koje rade s mladima i organizacija za mlade na europskoj razini kako bi zajedničkim snagama doprinijeli Bonskom procesu, prepoznavanju i priznavanju rada s mladima te sustavnoj kvalitativnoj potpori radu s mladima.

Rad s mladima važan je dio svake zdrave zajednice, danas čini se važniji nego ikada i jedino sa sustavnom podrškom možemo doprinijeti ovom važnom zadatku!

Kontakt osoba za Bonski proces u Republici Hrvatskoj:

Sandra Miladin
Agencija za mobilnost i programe EU
e-mail:
sandra.miladin@ampeu.hr