Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Novi izvještaj mreže Eurydice na temu učenja o održivosti u školama u Europi

Mreža Eurydice je objavila novi izvještaj o tome kako se u školama uči o održivosti te kakva se podrška pruža školama u 39 obrazovnih sustava.

Eurydice izvještaj "Učenje za održivost u Europi: Stjecanje kompetencija i podrška učiteljima i školama"

Izvještaj mreže Eurydice tematizira razvoj vještina za održivost među učenicima te potporu koja se nudi učiteljima i školama da se suoče s izazovima zelene tranzicije u 39 europskih obrazovnih sustava. Izvješće analizira kako je učenje za održivost integrirano u europske kurikulume i u kojoj su mjeri vještine za održivost – definirane na temelju europskog GreenComp okvira – uključene u upravljačke dokumente (1. poglavlje).

Nadalje, ispituje ulogu nastavnika i voditelja škola u promicanju održivosti, pokrivajući područja kao što su integracija održivosti u okvire kompetencija nastavnika početno obrazovanje nastavnika, promicanje stručnog razvoja nastavnika u održivosti, izgradnja školskog vodstva za održivost i podrška učiteljima u provođenju obrazovanja za održivost (2. poglavlje).

Na kraju, izvještaj istražuje pristupe održivosti na razini cijele škole, uključujući usmjeravanje, potporu i poticaje, kao i praćenje integracije učenja za održivost u školske aktivnosti (3. poglavlje). Obuhvaćajući osnovno i opće srednje obrazovanje, izvještaj se oslanja na kvalitativne podatke o politikama i mjerama potpore.

Preuzmite izvještaj na engleskom jeziku.