Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Objavljen izvještaj „Inozemni studenti na cjelovitom studiju u Hrvatskoj od 2017. do 2023.“

U svrhu strateškog planiranja i razvijanja aktivnosti, Agencija za mobilnost i programe EU prikuplja i obrađuje statističke podatke vezane za strane studente koji pohađaju cjeloviti studij na hrvatskim visokim učilištima. Prikupljeni podaci prikazani su u izvještaju „Inozemni studenti na cjelovitom studiju u Hrvatskoj od 2017. do 2023.“

Prikaz tableta s grafovima na stolu i dva papira s analizom
Pixabay

Aktivnostima inicijative Study in Croatia, koju koordiniraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, sustavno se promoviraju visoka učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu s ciljem privlačenja stranih studenata na upis cjelokupnih studijskih programa na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.

Izvještajem je obuhvaćeno razdoblje od 2017./2018. do 2022./2023. ak. god., a izrađen je na osnovi skupa podataka koje je pripremilo Srce – Sveučilišni računarski centar. Izvještaj daje uvid u udio broja stranih studenata u ukupnoj studentskoj populaciji u Hrvatskoj, profil stranih studenata, zemlje i regije odakle dolaze te koja područja i studije u Hrvatskoj odabiru u promatranom razdoblju.

Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja (od 2017./2018. do 2022./2023. ak. god.) hrvatska visoka učilišta pohađalo je ukupno 3408 inozemnih studenata na svim razinama studija. Prema vrsti/razini studija, u ukupnom broju inozemnih studenata u Hrvatskoj od 2017. do 2023., najviše je onih koji su pohađali integrirani prijediplomski i diplomski ili prijediplomski studij, dok je najmanje onih koji su pohađali stručni studij i programe na poslijediplomskoj razini.

Proučite izvještaj o stranim studentima koji pohađaju studij na hrvatskim visokim učilištima.