Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Objavljen je Ispravak Vodiča kroz program Erasmus+

Europska komisija je 26. siječnja 2022. objavila 1. Ispravak Vodiča kroz program Erasmus+ s vidljivim izmjenama (tzv. Corrigendum).

Ispravak sadrži promjene na stranicama 58, 59, 62 i 63 koje su povezane s projektima mobilnosti u području visokog obrazovanja, a odnose se na posebne kriterije prihvatljivosti za kombinirane intenzivne programe, kriterije za dodjelu za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku kod kojih je dodano pojašnjenje kako će se u obzir za financiranje uzeti samo regionalna partnerstva koja postižu minimum navedenih uvjeta. Na stranici 63 izmjena se odnosi na potporu za uključivanje unutar tablice „Pravila financiranja koja se primjenjuju na sve aktivnosti mobilnosti u visokom obrazovanju“ gdje je dodana fusnota s ciljem pojašnjenja mehanizma financiranja za potporu sudjelovanju u aktivnosti mobilnosti pratećih osoba za sudionike s manje mogućnosti.

Također, na stranici 213 ispravljena je informacija o minimalnom broju bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak” s 15 na 12 bodova, za kategorije „kvaliteta projektnog plana i provedbe” ostaje minimalno 10 bodova i dodna je informacija o minimalnom broju bodova za kategoriju „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji”, a to je 15 bodova.

Na stranici 299 unesena je korekcija koja se odnosi na aktivnosti Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, a povezana je s kriterijima prihvatljivosti organizacija sudionica sukladno čemu se dodaje kako je prihvatljiva sudionica i svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektima (ako postoje), aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih koja se nalazi u nekoj od zemalja članica Europske unije ili trećim zemljama pridruženim programu Erasmus+.

Na stranici 373 ispravljena je greška unutar tablice „Inicijative za učenje o EU-u“ vezana za broj nastavnih sati, na stranici 374 greška u kriterijima prihvatljivosti organizacija koje sudjeluju i na stranici 378 greška u kriterijima prihvatljivosti mreže Jean Monnet za druga područja obrazovanja i osposobljavanja.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu.

Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom jeziku.