Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Objavljen je poziv za prijavu na NET trening "Povećanje kvalitete u ESS projektima"

Otvoren je poziv na prijavu na NET nacionalni trening „Povećanje kvalitete u ESS projektima“ koji će se održati od 19. do 22. rujna, u Čakovcu, u hotelu Castellum.

Četvero mladih ljudi u sportskoj dvorani mladu djevojku drže na rukama i bacaju u zrak
European Union

Agencija za moblinost i programe EU organizira trening namijenjen organizacijama s oznakom kvalitete u programu Europskih snaga solidarnosti koje imaju vodeću ulogu (lead) i/ili ulogu primatelja te su provele ili trenutno provode volonterske projekte. Opći cilj treninga je podizanje kvalitete u projektima Europskih snaga solidarnosti.

Specifični ciljevi:

 • omogućiti razmjenu iskustava praktičnih aspekata provedbe ESS-projekata;
 • analizirati pojam kvalitete, osvijestiti mehanizme osiguranja kvalitete u vlastitim organizacijama te razumjeti kvalitativne zahtjeve Programa;
 • razmijeniti iskustva u provedbi prioriteta ESS-programa;
 • istražiti primjere dobre prakse u provedbi projekata;
 • osnažiti sudionike i osigurati prostor za unapređenje ESS-projekata (prioriteti, ciljevi, usklađenost aktivnosti i ciljeva, postavljanje kvalitativnih i kvantitativnih indikatora, evaluacija i učinak, planiranje diseminacije rezultata)

Više detalja pronađite u planiranom programu rada, a prijaviti se možete do 24. kolovoza ispunjavanjem prijavnog obrasca.

VAŽNO: Napominjemo da u listopadu (4. - 7.10.) organiziramo osposobljavanje za nove organizacije s oznakom kvalitete (i nove zaposlenike u iskusnim organizacijama) s fokusom na aspekte važne za početak provedbe projekata. Poziv za to osposobljavanje otvorit ćemo u rujnu.

Na trening u Čakovcu pozivamo iskusnije organizacije koje već provode volonterske projekte i žele poraditi na kvalitativnim aspektima oznake kvalitete.

Za dodatna pitanja javite se na adresu e-pošte ess@ampeu.hr.