Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici seminara “Centralised actions addressed to higher education”

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ “Centralised actions addressed to higher education (pretraživi pdf), koja će se održati uživo u Poljskoj od 10. do 12. listopada 2022. u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

Poziv na prijavu je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 14. srpnja 2022.