Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara „Design Thinking for Cooperation Partnerships“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ „Design Thinking for Cooperation Partnerships“ (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u Dublinu, Irska, u razdoblju od 25. do 27. rujna 2023.

Poziv
je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 17. svibnja 2023.