Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara „Green Practices for Increasing Environmental Sustainability“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Green Practices for Increasing Environmental Sustainability“ (pristupačna verzija) koji će se održati u Rigi, Latvija, od 20. do 22. ožujka 2024. godine u organizaciji nacionalne Erasmus+ agencije iz Latvije.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 18. prosinca 2023. godine.