Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara „InclusivE+ mobilities“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru InclusivE+ mobilities (pristupačna verzija) koji će se održati u online formatu od 9. do 12. siječnja 2024. godine, u organizaciji rumunjske nacionalne agencije.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 30. studenoga 2023. godine.