Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara koji će se održati na Cipru za područje visokog obrazovanja

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ "Impact of Erasmus+ placements on Higher Education" (pristupačna verzija), koja će se održati u fizičkom obliku u Grčkoj od 31. listopada do 2. studenog 2023. godine u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije.

Poziv na prijavu je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 2. lipnja 2023.