Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara „Okoliš i borba protiv klimatskih promjena u Erasmus+ KA2 projektima“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru: Okoliš i borba protiv klimatskih promjena u Erasmus+ KA2 projektima (pristupačna verzija) koji će se održati u fizičkom obliku u Zagrebu, od 5. do 7. prosinca 2023. godine, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 17. listopada 2023. godine.