Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o dodjeli Erasmus akreditacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (KA120), rok 19.10.2023.

Donesena je Odluka o dodjeli Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2023. za program Erasmus+, rok 19.10.2023.

U nastavku možete pogledati dokumentaciju vezanu uz Odluku: