Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o dodjeli sredstava (KA131) i Erasmus akreditacije (KA130) u području visokog obrazovanja, rok 23.2.2023. godine

Donesene su Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2023. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – KA131 projekti mobilnosti za studente i osoblje financirani sredstvima za unutarnju politiku, rok 23. veljače 2023. i Odluka o dodjeli Erasmus akreditacije za konzorcij za mobilnost u području visokog obrazovanja (KA130), u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2023. za program Erasmus+, rok 23. veljače 2023.

U nastavku možete pogledati dokumentaciju vezanu za Odluke:

KA131

KA130