Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o imenovanju članova Radne skupine za strukovno obrazovanje za 2023. godinu

Donesena je Odluka o imenovanju članova Radne skupine za strukovno obrazovanje za 2023. godinu.

U nastavku možete pogledati dokumentaciju vezanu uz Odluku:

Odluka (pretraživi PDF)