Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o imenovanju multiplikatora Europske godine mladih za 2022. godinu

Donesena je Odluka o imenovanju multiplikatora Europske godine mladih za 2022. godinu te Odluka o kriterijima, načinu odabira i imenovanja te iznosu naknade za multiplikatora Europske godine mladih za 2022. godinu.

U nastavku pronađite potrebnu dokumentaciju:

Scan Odluke o imenovanju multiplikatora Europske godine mladih

Scan Odluke o kriterijima, načinu odabira, imenovanjima te iznosu naknade za multiplikatore

Odluka o imenovanju multiplikatora Europske godine mladih (pdf pristupačni format)

Odluka o kriterijima, načinu odabira i imenovanja te iznosu naknade za multiplikatore (pdf pristupačni format)