Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Izabrani sudionici za konferenciju Erasmus+ green mobility + green schools

Donesena je Odluka o izboru sudionika za konferenciju Erasmus+ green mobility + green schools (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije, u gradu Potsdamu od 4. do 6. svibnja 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 25. 1. 2022. godine.