Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika TCA seminara „Connector 7.0 - Connecting the world by non-formal learning“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ „Connector 7.0 - Connecting the world by non-formal learning“ (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji rumunjske nacionalne Erasmus+ agencije, u gradu Bukureštu, u razdoblju od 5. do 8. srpnja 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 12. 5. 2022. godine.