Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Developing KA220 projects

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije, u gradu Protarasu od 25. do 27. svibnja 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 3. 3. 2022. godine.