Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Enhancing Digital Competences in Education and Training

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Enhancing Digital Competences in Education and Training (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji estonske nacionalne Erasmus+ agencije, u Talinu, 13.-16. rujna 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 26. 05. 2022. godine.