Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Erasmus+ and green jobs

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Erasmus+ and green jobs (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije, u Rimu, 18. svibnja 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 13. 4. 2022. godine.