Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Erasmus+ contribution to European civic participation

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Erasmus+ contribution to European civic participation (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije, u Napulju u Italiji, od 18. do 21. prosinca 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 19. listopada 2022. godine.