Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici seminara Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije, u gradu Pafosu, od 2. do 4. studenoga 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 7. lipnja 2022. godine.