Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Learn about Small Scale Partnerships

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Learn about Small Scale Partnerships (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji danske nacionalne Erasmus+ agencije, u Kopenhagenu, od 7. do 8. studenoga 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 1. rujna 2022. godine.