Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Sharing Challenges and Successes around Erasmus+

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Sharing Challenges and Successes around Erasmus+ Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije, u gradu Dublinu, od 14. do 16. lipnja 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 23. ožujka 2022. godine.