Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti Towards high quality in school education mobility projects

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Towards high quality in school education mobility projects - a dialogue between coordinators of accredited mobility consortia, course providers and National Agencies (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije, u gradu Kölnu, od 13. do 14. lipnja 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 4. travnja 2022. godine.