Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru „Inclusion across Europe"

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru „Inclusion across Europe" (pristupačna verzija) koji će se održati u Srbiji, u Beogradu, od 16. do 17. studenoga 2023. godine, u organizaciji nacionalnih agencija iz Srbije i Rumunjske.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 1. rujna 2023. godine.