Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru „International Strategies for Higher Education“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ International Strategies for Higher Education, koja će se održati uživo u Veneciji od 12. do 15. lipnja 2022. u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije.

Poziv na prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 13. ožujka 2022. godine.