Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na TCA aktivnosti Exchanging assessment experience

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ Exchanging assessment experience of experts on accreditation proposals (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji danske nacionalne Erasmus+ agencije, u Odenseu, 13.-15. lipnja 2022. godine.