Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na TCA seminaru u Norveškoj

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+A contact seminar/training on the implementation of small scale partnerships for adult education: integration work in formal adult education“ (pretraživi PDF) koja će se održati uživo, u organizaciji norveške nacionalne Erasmus+ agencije, u Øysteseu, Norveška, od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 7. listopada 2022. godine.