Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o poništenju odabira sudionika za sudjelovanje na eTwinning seminaru u Austriji

Agencija za mobilnost i programe Europske unije donijela je Odluku o poništenju odabira sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru mreže eTwinning – međunarodni seminar “School cooperation in the Danube Region” (pristupačna verzija) u Kremsu, Austrija, od 12. do 14. lipnja 2024. godine.