Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održan međunarodni NET trening s ciljem osnaživanja organizacija koji provode volonterske timove

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je međunarodni NET trening pod nazivom „Volunteering Teams as a Tool to support Inclusion“ od 27. do 30. studenog 2023. godine u Zagrebu. Naglasak treninga bio je na umrežavanju i izgradnji partnerstava među organizacijama koje planiraju provođenje projekata timskog volontiranja uz predstavljanje primjera dobre prakse koji provode projekte s inkluzivnim elemenatima u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Sudionici i organizatori međunarodnog NET treninga, njih dvadesetak, pozira za fotografiju ispred plakata AMPEU-a, SALTO-a i ESS-a.
Sudionici i organizatori međunarodnog NET treninga

U aktivnostima, održanima uz podršku resursnog centra Europskih snaga solidarnosti (SALTO resursni centar), uključilo se 17 sudionika iz 11 zemalja iz Europe i šire.

Zahvaljujući ovom treningu sudionici su dobili priliku detaljno istražiti temu volonterskih timova u širem, međunarodnom okruženju te se inspirirati uključivim formatom treninga i primjerima dobre prakse. Sudionicima je istovremeno pružena mogućnost umrežavanja s ciljem uspostave kvalitetnih i dugoročnih partnerstava, posebice onih koji angažiraju mlade s manje mogućnosti.

Sudionici međunarodnog NET treninga, njih desetak, sjedi na stolcima posloženima u krug. Na zidu se nalazi SALTO-ov plakat, dok su s bočne strane ormari preko zida. Na ormarima su nalijepljeni šareni papiri.
Predstavljanje primjera dobre prakse

Upravo su volonteri spona između naših učenika i zajednice. Do sada smo imali volontere koji su dolazili individualno, a u budućnosti bismo po navršavanju 18 godina i završavanju škole, slali naše mlade korisnike na volonterske programe kako bi u inozemstvu i u suradnji s partnerima, imali priliku okušati se kao samostalni volonteri. Na taj način bi puno naučili, od nove kulture i jezika, rada u timu i to je jedan novi izazov kojeg pripremamo. U okviru ovog događanja predstavljene su razne mogućnosti i partneri. Moram reći da već primjećujem potencijalne dogovore!

Brigita Jerić, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Zagreb

Zahvalan sam što upoznao divne ljude iz različitih zemalja. Lijepo je vidjeti bogate aspekte rada svake organizacije. Sjajnu ravnotežu strukturiranog sadržaja možemo primijeniti i u vlastitim projektima. Ovakva događanja su izvrstan način za usklađivanje interesa i potreba različitih organizacija.

Elpidoforos Chrysovergis, neprofitna organizacija Wheeling2help
Grupni rad - šareni papiri zalijepljeni za ormare nastali u sklopu zadatka dobivenog na treningu.

Trening je bio namijenjen predstavnicima volonterskih organizacija uključenih u provedbu projekata timskog volontiranja zainteresiranima za inkluzivneprojekte u okviru programa Europskih snaga solidarnosti (ESS).

Program Europskih snaga solidarnosti promiče prioritet uključivanja i raznolikosti, što se, prije svega, odnosi na uključivanje osoba s manje mogućnosti u različite društvene aktivnosti.