Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održan Nacionalni sastanak CEEPUS koordinatora

U utorak 14. studenoga 2023. održan je Nacionalni sastanak CEEPUS koordinatora u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske Unije. Sastanak je ponovno održan uživo nakon nekoliko godina, a prisustvovali su CEEPUS koordinatori i predstavnici Ureda za međunarodnu suradnju s više od 25 visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Na Nacionalnom sastanku CEEPUS koordinatora održanom na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uvodne su pozdrave sudionicima uputili dekan Filozofskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić te voditelj Odjela za visoko obrazovanje – programske zemlje u Agenciji za mobilnost i programe EU, Tomislav Fresl. Sastanak je bio izvrsna prilika da se uživo raspravlja o svim novostima te izazovima s kojima se susreću CEEPUS koordinatori te o potrebama ulaganja u internacionalizaciju visokoga obrazovanja.

Izlaganja je započela načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja mr. sc. Loredana Maravić s novostima o strateškim aspektima internacionalizacije visokog obrazovanja. Privlačenje stranih studenata na studije na hrvatskom i stranim jezicima u RH uvršteno je u prioritete MZO-a u visokom obrazovanju te su predstavljene mjere kojima se nastoji povećati razinu internacionalizacije visokog obrazovanja poput održivosti studija na stranim jezicima, uklanjanja prepreka za privlačenje stranih studenata i povećanje stope odlazne mobilnosti studenata (fizičke, virtualne, kombinirane), uključujući studente iz ranjivih/podzastupljenih skupina te daljnje povećanje odlazne mobilnosti nastavnika.

Također je predstavljena Studija o učinku poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja (ESF 2014.-2020.) i daljnje potrebe ulaganja u internacionalizaciju visokog obrazovanja te ostale ključne inicijative za visoko obrazovanje. CEEPUS je zbog svoje specifičnosti važan instrument za provedbu mjera internacionalizacije iz Nacionalnog plana odgoja i obrazovanja do 2027.

Okupljenim CEEPUS koordinatorima predstavnice Nacionalnog ureda za CEEPUS iz Agencije za mobilnost i programe EU održale su predstavljanje novosti u provedbi CEEPUS-a u Hrvatskoj te temeljne obaveze lokalnih CEEPUS koordinatora u projektnome ciklusu.

Istaknute su novosti koje su već provedene poput promjene u završnom izvješćivanju unutar CEEPUS mobilnosti te promjene koje će biti uvedene u ocjenjivanju i koordiniranju mreža. Također, u CEEPUS IV ugovoru najavljuju se mobilnosti nenastavnog osoblja te mobilnosti izvan zemalja CEEPUS-a.

Sastanak su zaključili CEEPUS koordinatori s Filozofskog fakulteta predstavljanjem mreža kojima koordiniraju.

Dr. sc. Bojana Mikelenić predstavila je mrežu Red de Hispanistas de Europa Central ističući specifičnost mreže u kojoj se španjolski jezik i književnost proučavaju i na visokim učilištima unutar CEEPUS zemalja. Dr. sc. Darko Matovac koordinira radom mreža Slavic Philology and Its Cultural Contexts te Language and Literature in a Central European Context unutar kojih se organizira velik broj dolaznih mobilnosti na Filozofskom fakultetu, dok je dr.sc. Ljudevit Fran Ježić glavni koordinator mreže Philosophy and Interdisciplinarity unutar koje surađuje 26 ustanova.