Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održan Obzor Europa informativni dan za pravna i financijska pitanja

Agencija za mobilnost i programe EU održala je 28. travnja 2022. nacionalni informativni dan za pravna i financijska pitanja – “Pravni i financijski aspekti projekata programa Obzor Europa”.

Ilustracija (vizual) Obzor Europe
Ilustracija: Europska komisija

Cilj nacionalnog informativnog dana, kojem je prisustvovalo više od 120 osoba, bio je upoznati sudionike s pravnim i financijski aspektima prijave i provedbe projektnih prijedloga programa Obzor Europa, nacionalnim sustavom podrške i mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU. Također, predstavljen je novi kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga – plan ravnopravnosti spolova te SPEAR projekt kao primjer dobre prakse u kojem je sudjelovalo Sveučilište u Rijeci.

Dostupne su prezentacije i program održanog informativnog dana.

Za dodatna pitanja u vezi s informativnim danom, slobodno se obratite na e-mail adresu: sonja.jantar@ampeu.hr i martina.kozul.kolaric@ampeu.hr.