Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održane Erasmus+ radionice u području općeg i strukovnog obrazovanja te obrazovanja odraslih

Agencija za mobilnost i programe Europske unije 16. i 17. siječnja održala je radionice za potencijalne prijavitelje projekata u okviru natječaja za 2023. godinu za program Erasmus+ u području obrazovanja i osposobljavanja.

Željko Habek na radionici programa Erasmus+ u obrazovanju odraslih
Radionica programa Erasmus+ u obrazovanju odraslih, 17. siječnja

Cilj radionica je što uspješnija priprema projektnih prijedloga i provedba projekata, a Erasmus+ kao jedan od glavnih alata internacionalizacije kroz radionice promiče strateško razmišljanje u smjeru održivih projekata te mogućnosti nadogradnje jednog projekta drugim i kontinuirani razvoj ustanova.

Na radionici 16. siječnja praktične smjernice i korisni savjeti bili su osmišljeni za predstavnike ustanova u području odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Radionica je počela osnovnim informacijama o programskim pravilima, načinu prijave i prijavnim obrascima. Uslijedio je rad u grupama gdje su sudionici analizirali potrebe svojih ustanova, postavili ciljeve te kroz diskusiju i praktičan rad definirali aktivnosti kojima će se postavljeni ciljevi postići.

Na radionici je sudjelovalo stotinjak predstavnika dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola/strukovnih škola, učeničkih domova te predstavnici jedinica lokalne samouprave (općina, gradova i županija).

Fokus je bio na prijavama kratkoročnih mobilnosti, Ključna aktivnost 1, koja je moguća svake godine, a rok za prijavu u okviru natječaja za 2023. godinu je 23. veljače do 12 sati.

Na radionici u području obrazovanja odraslih koja je uslijedila 17. siječnja, sudjelovalo je 50 predstavnika ustanovama/organizacijama aktivnih u području nestrukovnog obrazovanja odraslih (ustanove za obrazovanje odraslih, centri za kulturu, muzeji, knjižnice i sl.).

Sudionicima su za uvod predstavljene mogućnosti programa Erasmus+ zatim su ambasadori iz područja obrazovanja odraslih s dugogodišnjim iskustvom u provedbi Erasmus+. Prioritete programa Erasmus+ u kontekstu obrazovanja odraslih s osvrtom na nacionalne specifičnosti predstavio je dr. sc. Tihomir Žiljak, dok je o prednostima sudjelovanja u Erasmusu+ predstavila Ana Majurić iz Pučkog otvorenog učilišta iz Zagreba. Praktične savjete o tome što je potrebno prije tijekom i poslije mobilnosti ispričali su dr. sc. Davor Špoljar, iz Muzeja grada Pregrade i Janja Maras iz Knjižnica grada Zagreba.

Galerija