Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Male tajne uspješnog projekta

Imate ideju kako prilagoditi strukovno obrazovanje i osposobljavanje zahtjevima tržišta rada, inovirati postojeće procese, osposobiti nastavnike i suradnike za primjenu digitalnih tehnologija te prilagoditi sadržaje učenicima/polaznicima, no potrebna su vam sredstva za realizaciju ideje? Na pravom ste mjestu, KA2 projekti suradničkih partnerstva programa Erasmus+ pomoći će vam pretvoriti dobre ideje u uspješne projekte.

Virtualno zavarivanje
Europska zavarivačka federacija (EWF) prepoznala je namjere tima kojeg predvodi Željko Habek te se uključila kao partner u projekte uz ostala zavarivačka društva diljem Europe

Naravno, kako bi svoju ideju pretvorili u projektni prijedlog, morate se pozabaviti nekim pretpostavkama, a one su odgovori na sljedeća pitanja:

 1. Što želimo riješiti, kakvi su nam ciljevi?
 2. S kim ćemo to napraviti, tko će nam biti partneri?
 3. Kome su upućena naša rješenja, tko su nam ciljne skupine?
 4. Kojim ćemo metodama doći do ciljnih skupina i potaknuti ih na aktivnost?
 5. Kako ćemo osigurati da projektni rezultati budu održivi i nakon završetka projekta?

Svi su ovi odgovori veoma važni, ali ako rezultati projekta ne ožive u praksi i ne budu primjenjivani u aktivnostima ciljnih skupina, onda je projekt promašen i nema smisla. Stoga, na održivosti se projekta mora raditi od razrade ideje u projektni prijedlog pa sve do završetka kako bismo bili sigurni da se ona može ostvariti. Pritom je bitno potražiti odgovore na sljedeća pitanja:

 1. Koji je učinak ili pozitivne promjene koje će projektni rezultati izazvati u ciljnim skupinama?
 2. Koji su instrumenti potrebni za širenje rezultata projekta i jesu li oni uopće mogući?
 3. Što treba poduzeti da rezultati budu održivi i jesu li predviđeni mehanizmi dostatni za tu aktivnost?
 4. Promiču li rezultati projekta održivi razvoj u području upotrebe?
Sudionici sastanka stoje jedni do drugih
Transnacionalni projektni partnerski sastanak u sekretarijatu Europske zavarivačke federacije (EWF) 2018. godine

Zavarivanje je tvoja šansa

Možda je najbolje na sva postavljena pitanja odgovoriti primjerom dobre prakse. U ovom slučaju to je projekt 2016-1-HR01-KA202-022187 – Zavarivanje je tvoja šansa (WeldChance 2016 – 2018).

Koordinator projekta: Učilište ULJANIK (HR) provedba projekta / Udruga STRUKA (HR) održivost projekta.

Partneri: EWF – Europska zavarivačka federacija (BE / PT), IIS Progress (IT) – start up tvrtka talijanskog Instituta za zavarivanje, CESOL (ES) – nacionalna udruga za zavarivanje, Industrijsko – obrtnička škola Slavonski Brod (HR), KONČAR Metalne konstrukcije (HR).

Pridruženi partneri: SVSXASS (CH) – nacionalna udruga za zavarivanje, HDTZ (HR) – Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja i NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (HR).

Ciljevi/rezultati: Europski okvirni kurikulumi za elektrolučne zavarivače, digitalna platforma za zavarivače, nova metodologija podučavanja.

Ciljne skupine: europska zavarivačka zajednica (pojedinci, udruge, organizacije), mladi i nezaposleni ljudi svih profila i institucije javnih vlasti zadužene za donošenje politika i programskih dokumenata za područje obrazovanja.

Rezultati

Održivost projekta planirana je aktivnostima širenja koje su u dvije godine provedbe postigle sljedeće rezultate:

 1. rezultati projekta prezentirani su na tri kontinenta: Europa, Sjeverna Amerika i Azija pred sudionicima iz 42 zemlje s 5 kontinenata;
 2. prezentacijama projektnih rezultata putem stručnih radova na međunarodnim konferencijama i nacionalnim seminarima nazočilo je preko 800 stručnjaka iz područja zavarivanja;
 3. zavarivanje je približeno mladima na Danu karijera, Tjednu cjeloživotnog obrazovanja, sajmovima zanimanja i SwissSkills (preko 500 mladih osoba);
 4. rezultati projekta involvirat će se u obrazovne sustave pojedinih zemalja, prva bi trebala to učiniti Hrvatska;
 5. mrežna platforma preselit će se na server EWFa i time postati europska platforma za sve zavarivače (trajnog karaktera).
Članovi radne skupine sjede za stolom i razgovaraju
Radna skupina Ministarstva znanosti i obrazovanja na pripremnom sastanku za pisanje standarda zanimanja zavarivač / zavarivačica, studeni 2019. godine

Ciljevi

Primjenom rezultata projekta u Republici Hrvatskoj željeli su se postići sljedeći ciljevi:
1. Zanimanje zavarivač/zavarivačica podići na razinu HKO 4.1, tj. prijeći s dvogodišnjeg na trogodišnje strukovno obrazovanje.
2.
Uskladiti nacionalne kvalifikacije zavarivača s međunarodnima koje se jedine smatraju važećima na tržištu rada.
3.
Unificirati programe za pojedine postupke zavarivanja i osloniti ih na standarde zanimanja i kvalifikacije u HKO.
4.
Kompetencije zavarivača podići na razinu prihvatljivu međunarodnom tržištu rada čime će se podići razina konkurentnosti organizacija u kojima budu radili.
5.
Uskladiti programe u strukovnim školama i obrazovanju odraslih kako bi stečene kompetencije za svaki postupak zavarivanja bile iste i konkurentne na tržištu rada.

Provedene aktivnosti

Krajem 2019. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja formiralo je radne skupine za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za zanimanje zavarivač/zavarivačica. Članovi radnih skupina, ujedno i članovi udruge STRUKA, sudjelovali su u projektu WeldChance.

Standard zanimanja zavarivač/zavarivačica upisan je 16. ožujka 2022. godine s u registar HKO s rokom važenja do 31. prosinca 2027. godine.
Standard kvalifikacija zavarivač/zavarivačica upisan je 20. svibnja 2022. godine u registar HKO s rokom važenja do 31. prosinca 2027. godine.

Krajem 2022. godine izrađeno je za potrebe Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 25 mikrokvalifikacija za zavarivače/zavarivačice temeljenih na standardu zanimanja i kvalifikacije za kreiranje istih u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Početkom 2023. godine u okviru RCK Slavonika 5.1 izrađen je fleksibilni modularni strukovni kurikulum za zanimanje zavarivač/zavarivačica razine 4.1 HKO – trogodišnji strukovni program obrazovanja. Od strane MZO odobrena je provedba eksperimentalnog programa počevši od školske godine 2023./2024. Kurikulum je fleksibilan jer se može u predloženom obliku koristiti za klasično, modularno i dualno obrazovanje zavarivača.

Krajem svibnja 2023. godine izrađeno je 7 djelomičnih kvalifikacija za potrebe Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao podloge za kreiranje istih u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Iz opisanih aktivnosti vidljivo je da su projektni rezultati održivi i prilagodljivi, da se do kraja 2027. godine neće mijenjati i da su dobra osnovica koja će se tijekom vremena usklađivati s novim metodama i pristupima te tako još dugi niz godina projektne rezultate definirati kao održive.

Autor teksta: Željko Habek, Član radne skupine za strukovno obrazovanje AMPEU i predsjednik Udruge za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA