Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Organizacija akademske godine u Europi 2022./2023.

Vizual organizacija ak. godine 2022./2023.
Foto: Europska komisija

Objavljena je publikacija Eurydiceja s ažuriranim podacima o akademskim kalendarima za akademsku godinu 2022./2023. U publikaciji možete pronaći informacije o tome kako je strukturirana akademska godina (početak akademske godine, trajanje ispitnih rokova i praznika) za područje visokog obrazovanja. Istaknute su i razlike između sveučilišnih i stručnih studijskih programa. Podaci su dostupni za 37 država koje sudjeluju u programu Erasmus+.

Više informacija dostupno je u publikaciji.