Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Otkrijte mogućnosti Švicarskog programa za Erasmus+ u području mladih

S ciljem održavanja aktivnosti u području europske mobilnosti i suradnje švicarska je vlada pokrenula Švicarski program za Erasmus+ za koji je nadležna agencija Movetia. Mreži nacionalnih agencija za progam Erasmus+ u području mladih predstavljene su mogućnosti partnerske suradnje sa švicarskim organizacijama za mlade u okviru Švicarskog programa za Erasmus+.

Informacije vezane za projekte mobilnosti (KA1) i projekte podrške razvoju politika i suradnje (KA3) u Švicarskoj

Švicarske organizacije imaju mogućnost prijave za financiranje projekata Razmjene mladih i Mobilnosti osoba koje rade s mladima u skladu s pravilima Erasmus+ programa za razdoblje 2014.-2020. Također, imaju pristup programima volontiranja koji funkcioniraju prema pravilima Europske volonterske službe kakva je postojala u Europskoj uniji do 2016. godine.

Švicarski program za Erasmus+ nastavlja financirati projekte „Mladi i politika“. Kako ovaj projektni format ne postoji u okviru Erasmus+ programa, projekti novog Erasmus+ formata „Aktivnosti sudjelovanja mladih“ mogu se financirati pod istim uvjetima kao i prethodno pod formatom „Mladi i politika“.

Rokovi za prijavu prijedloga za projektne formate mobilnosti i podrške razvoju politika i suradnje Švicarskog programa za Erasmus+ u području mladih su sljedeći:

3. ožujka 2022.

11. svibnja 2022.

3. listopada 2022.


Švicarskim organizacijama koje su prijavile projekt švicarskoj nacionalnoj agenciji Movetia i dobile pozitivnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, sredstva u švicarskim francima isplatit će im švicarska vlada, a ne Europska unija. Pravila financiranja temelje se na pravilima programa Erasmus+, uz paušalne stope jednake za sve zemlje. Projekti financirani u okviru Švicarskog programa za Erasmus+ nisu službeni Erasmus+ projekti.

Prostorija u kojoj se održava radionica u švicarskoj nacionalnoj agenciji Movetia
Švicarska vlada pokrenula je program za Erasmus+ za koji je nadležna švicarska nacionalna agencija Movetia Facebook stranica Movetia

Drugim riječima, u projektu nije moguće navoditi, odnosno koristiti naziv i logotip Erasmus+, a rezultati projekta neće biti objavljeni na Erasmus+ diseminacijskoj platformi. Švicarska nacionalna agencija Movetia nema pristup online alatima Europske komisije, poput e-obrazaca ili ostalih alata za mobilnost i sl. što povlači za sobom i drukčije prijavne procedure i završna izvješća. Također, neće biti moguće niti izdavanje Youthpass potvrde sudionicima. Istodobno, budući da volonterski projekti u Švicarskoj nemaju pristup Komisijinom planu osiguranja bit će potrebno organizirati alternativno osiguranje.

Kakve su mogućnosti suradnje između organizacija iz programskih zemalja sa švicarskim partnerima u okviru programa Erasmus+?

Ukoliko organizacija iz programske zemlje želi ostvariti suradnju sa švicarskom organizacijom u okviru Erasmus+ projekta, švicarska organizacija ima mogućnost prijave za bespovratna sredstva za sudjelovanje u projektu. Prijave su moguće za aktivnosti obuhvaćene aktualnim programom Erasmus+ te uključuju Razmjene mladih, projekte Mobilnosti osoba koje rade s mladima, kao i Aktivnosti sudjelovanja mladih i Suradnička partnerstva.

Nije predviđeno švicarsko sudjelovanje u ostalim aktivnostima, uključujući Mala partnerstva.

Doznajte rokove za prijavu prijedloga projekata Mobilnosti u svrhu učenja za pojedince (KA1) i Suradnička partnerstva (KA2):

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Suradnička partnerstva

3. ožujka

očekivano 1. travnja i 11. listopada

11. svibnja 2022.

3. listopada 2022.


Organizacija u programskoj zemlji podnosi zahtjev nacionalnoj agenciji, a švicarska organizacija tjedan dana kasnije, podnosi molbu švicarskoj nacionalnoj agenciji Movetia za dodjelu bespovratnih sredstava za švicarske sudionike (KA1) ili švicarsku organizaciju (KA2).

Ako projekt prihvati i odobri nadležna nacionalna agencija, Movetia će vrednovati švicarsku prijavu i u slučaju odobrenja platiti sudjelovanje švicarskim sudionicima ili švicarskoj organizaciji.

Pronađite detaljnije informacije vezane uz prijavu za KA1 kao i detaljnije informacije vezane uz prijavu za KA2.

Za dodatne informacije i pitanja, posjetite službene mrežne stranice nacionalne agencije Movetia ili izravno kontaktirajte relevantne kontakte u Movetia timu za mlade.

Naziv/ime i prezime

Kontakt adresa

Movetia - sektor za mlade

youth@movetia.ch

Lea Meister - koordinatorica programa za područje rada s mladima

Lea.meister@movetia.ch

Andreas Bosshart – projektni koordinator za područje rada s mladima

Andreas.bosshart@movetia.ch

Léa Kolzer – projektna koordinatorica za područje rada s mladima - volonterskih projekti

Lea.kolzer@movetia.ch

Claudia Röder – projektna koordinatorica za područje rada s mladima

Claudia.roeder@movetia.ch

Nathalie Wyss – suradnica za područje rada s mladima

Nathalie.wyss@movetia.ch