Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Otvoren javni poziv za dodjelu certifikata „Grad za mlade“

Sukladno Odluci o raspisivanju javnog poziva za dodjelu certifikata Grad za mlade, 22. siječnja je otvoren poziv za podnošenje kandidatura. Poziv će biti otvoren do 22. veljače, do kraja dana, a odnosi se i na gradove koji su Certifikat dobili 2021. godine te im isti ističe ove godine.

Bijela pozadina na kojoj piše "grad za mlade", a s lijeve strane je ilustracija zgrada.

Predviđeno je i održavanje Infodana na temu ovog javnog poziva. Infodan će se održati u ponedjeljak, 5. veljače, u online obliku. Više informacija bit će objavljeno uskoro.

Partnerske organizacije u ovom projektu su:

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez društava naša djeca
 • Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
 • Agencija za mobilnost i programe EU

Podršku provedbi procesa pružaju Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.
Povjerenstvo je donijelo Odluku o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade te Odluku o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Definirano je ukupno osam tematskih područja:

 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje

Kriteriji su definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, ukupno njih sedam.

Do sada je titulu Grada za mlade dobilo 12 hrvatskih gradova. Na pozivu iz 2021. godine njih devet Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok), a na pozivu iz 2022. godine još tri (Križevci, Poreč i Pregrada). Certifikat se dodjeljuje na razdoblje od tri godine.

Sve informacije, potrebnu dokumentaciju te nacrte potrebnih dokumenata možete pronaći na poveznici.