Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Niz webinara u sklopu programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Od 17. siječnja 2022. Agencija za mobilnost i programe EU organizira niz mrežnih seminara (webinara) namijenjenih potencijalnim prijaviteljima projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Od 17. siječnja 2022. Agencija za mobilnost i programe EU organizira niz mrežnih seminara (webinara) namijenjenih potencijalnim prijaviteljima projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Webinari će se održati s ciljem podrške svim zainteresiranima za podnošenje projektnih prijedloga u različitim programskim područjima. Raspored održavanja webinara s više informacija o sadržaju možete pogledati u nastavku. Potrebno je prijaviti se za sudjelovanje klikom na prijavni obrazac ispod naziva i opisa svakog od ponuđenih webinara. U slučaju da niste primili potvrdu prijave na e-mail naveden u prijavnom obrascu, molimo vas da svakako provjerite i vaš spam/neželjenu poštu.

ERASMUS+, STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE: Webinar "Predstavljanje mogućnosti unutar Ključne aktivnosti 2"
8. veljače 2022., 10:00 - 13:30 h

Cilj webinara je predstaviti zainteresiranim sudionicima mogućnostima koje im stoje na raspolaganju u okviru Ključne aktivnosti 2 u Pozivu na podnošenje prijedloga u sklopu programa Erasmus+ za 2022. godinu u sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KA210-VET i KA220-VET).

Prijavni obrazac za webinar: Predstavljanje mogućnosti unutar Ključne aktivnosti 2 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja*
Program rada

Rok za prijavu je 2. veljače 2021. do kraja dana, a svi sudionici koji će pratiti cijeli program zaprimit će potvrdu o sudjelovanju.

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno se obratite na e-poštu: strukovno@ampeu.hr.

*U slučaju velikog interesa, zadržavamo pravo ograničavanja broja sudionika po ustanovi.

ERASMUS+, ODGOJ I OPĆE OBRAZOVANJE: Savjetodavni webinar za potencijalne prijavitelje Ključne aktivnosti 2
22. veljače 2022., 11:00 - 14:00 h

Cilj webinara je predstaviti zainteresiranim sudionicima mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u okviru Ključne aktivnosti 2 u Pozivu na podnošenje prijedloga u sklopu programa Erasmus+ za 2022. godinu u sektoru odgoja i općeg obrazovanja (KA210-SCH i KA220-SCH).

Prijavni obrazac za webinar: Pregled Ključne aktivnosti 2 u području odgoja i općeg obrazovanja
Program rada

Rok za prijavu je 20. veljače 2022. do kraja dana, a svi sudionici koji će pratiti cijeli program zaprimit će potvrdu o sudjelovanju.

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno se obratite na e-poštu: odgojiopce@ampeu.hr.

*U slučaju velikog interesa, zadržavamo pravo ograničavanja broja sudionika po ustanovi.

ODRŽANI WEBINARI

ERASMUS+, PODRUČJE MLADIH:

Mogućnosti u okviru Erasmus+ aktivnosti Mobilnosti za osobe koje rade s mladima
17. siječnja 2022.

Cilj webinara je predstaviti osobama koje rade s mladima važnost unaprijeđenja rada s mladima, stvaranje novih prilika i mogućnosti za mlade te razvoj inovativnog rada s mladima u EU. Potiče se osnaživanje mladih za osoban rast i razvoj te aktivno sudjelovanje u društvu kako bi kreirali mogućnosti/prilike na temelju kojih mogu kreirati vlastitu budućnost.

U prvom dijelu webinara predstavili smo pregled rada s mladima u širem i užem smislu te EU kontekstu i hrvatskim okvirima, a potom i povezanosti rada s mladima i Erasmus+ programa. Nakon toga smo pobliže objasnili što sve uključuju aktivnosti „Mobilnosti osoba koje rade s mladima“ te na konkretnim primjerima iz prakse pokazali njihovu primjenu u projektima. Drugi dio webinara bio je usmjeren na informiranje i savjetovanje budućih prijavitelja kako bi lakše pronašli korisne informacije za kvalitetnu pripremu svojih projekata te kvalitetnije osmislili, napisali i prijavili svoj projekt. Webinar je pratilo više od 100 sudionika.

Korisni materijali:

Webinar „Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU - novost u području mladih"
2. lipnja 2022.

Cilj webinara bilo je informiranje potencijalnih prijavitelja o novoj aktivnosti u Erasmus+ području mladih – Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

DiscoverEU inicijativa osamnaestogodišnjacima nudi priliku za kratkotrajno putovanje vlakom po Europi. Od 2022. godine DiscoverEU postao je dio Erasmus+ programa, čime je u područje mladih ušla nova aktivnost namijenjena mladima od 18 godina i organizacijama koje s njima rade.

Sudionicima webinara predstavljena je mogućnost prijave projektnog prijedloga u okviru Aktivnosti uključivanja. U prvom dijelu webinara predstavili smo kriterije prihvatljivosti i pravila financiranja, dok je drugi dio webinara bio usmjeren na savjetovanje o prijavi kvalitetnog projektnog prijedloga i pružanje inspiracije za putovanja i motiviranje mladih.

Korisni materijali:

PROGRAM EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI: Imamo ideju! - webinar o Projektima solidarnosti
19. siječnja 2022.

Cilj je webinara pojasniti aktivnost Projekti solidarnosti i kako prijaviti projekt, predstaviti primjere dobre prakse u Hrvatskoj te dati svima priliku da u otvorenom razgovoru dobiju povratnu informaciju za svoju projektnu ideju. Webinar je namijenjen mladim osobama od 18 do 30 godina, predstavnicima udruga, srednjih škola ili drugih organizacija i ustanova. Projekti solidarnosti mladima omogućuju da preuzmu inicijativu i potaknu konkretnu promjenu u svojoj zajednici.

Snimka webinara.

ERASMUS+, ODGOJ I OPĆE OBRAZOVANJE: Online radionica „Projekti mobilnosti učenika i djelatnika, program Erasmus+“
25. siječnja 2022.

Potencijalni prijavitelji projekata mobilnosti iz područja odgoja i općeg obrazovanja na ovoj će radionici doznati više o mogućnostima tog dijela programa Erasmus+, jednostavnijim projektima koji omogućuju usavršavanje i osposobljavanje nastavnika i učenika. Sudionici će imati priliku naučiti kako sastaviti kvalitetnu projektnu prijavu i vidjeti uspješne primjere projekata koji im mogu poslužiti kao inspiracija.

Prezentacije s webinara:

KA1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području odgoja i općeg obrazovanja (mobilnosti učenika i djelatnika) - uvod

KA1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - projekti mobilnosti

eTwinning u projektima mobilnosti

Rad u skupinama - Priprema i pisanje projekta

Savjetodavni webinar za potencijalne prijavitelje Ključne aktivnosti 2
22. veljače 2022.

Zainteresiranim sudionicima na webinaru su predstavljene mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u okviru Ključne aktivnosti 2 u Pozivu na podnošenje prijedloga u sklopu programa Erasmus+ za 2022. godinu u sektoru odgoja i općeg obrazovanja (KA210-SCH i KA220-SCH).

Prezentacije s webinara:

Uvodna prezentacija

„Pregled Ključne aktivnosti 2 u području odgoja i općeg obrazovanja“

Prezentacija primjera dobre prakse

Snimka webinara

ERASMUS+, OBRAZOVANJE ODRASLIH: Webinar „Erasmus+: mogućnosti za organizacije u obrazovanju odraslih“
28. siječnja 2022.

Na ovom webinaru zainteresiranim sudionicima iz područja obrazovanja odraslih predstavljene su mogućnosti koje program Erasmus+ pruža i to od projekata mobilnosti za polaznike i osoblje, do projekata razvoja suradnje sa srodnim organizacijama u inozemstvu. Sudionici su bili upoznati i s primjerima uključivanja polaznika s manje mogućnosti, odnosno primjerima dobrih praksi, s ciljem inspiriranja pri osmišljavanju vlastitih projekata.

Korisni materijali:

• Snimka uputa za ispunjavanje online obrasca KA122-ADU (KA1 kratkoročni projekti mobilnosti)

Upute za ispunjavanje online prijavnog obrasca za kratkoročni projekt mobilnosti u okviru Ključne aktivnosti 1, područje obrazovanja odraslih

Prezentacije:

ERASMUS+, VISOKO OBRAZOVANJE: Webinar "Predstavljanje mogućnosti unutar Ključne aktivnosti 2 u području visokog obrazovanja"
9. veljače 2022.

Na ovom webinaru zainteresiranim sudionicima predstavljene su mogućnosti u sklopu programa Erasmus+ za 2022. godinu u okviru Ključne aktivnosti 2 – Suradnička partnerstva u području visokog obrazovanja (KA220-HED). Sudionici su bili upoznati i s primjerom dobre prakse, kako bismo ih potaknuli pri osmišljavanju i oblikovanju vlastitih projektnih ideja.

Korisni materijali: