Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Povelja EU-a o demokraciji i mladima

Ove godine, u okviru Europske godine mladih, Europski odbor regija i Europski forum mladih proveli su širi konzultacijski proces s mladima, kako bi donijeli niz preporuka za jačanje demokratskog sudjelovanja mladih u društvenom, političkom i građanskom životu na tri razine upravljanja: lokalnoj i regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Animirani likovi s megafonom i transparentom koji ilustriraju demokratsko uključivanje kroz građanski aktivnizam
Ko:ke kreativna farma

Početkom prosinca 2022. godine Europski odbor regija i Europski forum mladih donijeli su Povelju EU-a o mladima i demokraciji. Ona sadržava 49 preporuka podijeljenjih kroz 4 različita područja, a namjena Povelje je izgraditi i učvrstiti demokratski prostor prilagođen mladima kako bi se osiguralo da glasovi mladih budu formalno i trajno zastupljeni u Europskoj uniji, odnosno svim njezinim razinama.

Teme povelje podijeljene su na sljedeća četiri područja:

1. Obrazovanje, suradnja, informiranje
2. Osnaživanje mladih, vodstvo i demokratsko sudjelovanje
3. Uloga novih tehnologija i digitalizacije
4. Uključivanje mladih u politike i političko zastupanje