Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv Erasmus+ koordinatorima i zaposlenicima ureda za međunarodnu suradnju na seminar „Inclusive Mobility“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na face-to-face seminaru pod nazivom „Inclusive Mobility“, koji će se održati u Stockholmu, 7. - 8. travnja 2022. u organizaciji švedske nacionalne Erasmus+ agencije. S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski.

Obrisi osoba koji prisustvuju i slušaju seminar
Foto: Unsplash

Seminar će okupiti Erasmus+ koordinatore i zaposlenike ureda za međunarodnu suradnju s visokih učilišta koji provode projekte međunarodne mobilnosti te koji se bave temama inkluzije, internacionalizacije i potpore osobama s manje mogućnosti. U skladu sa strategijom za uključivost i raznolikost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti, seminar će se kroz prezentacije, radionice i razmjenu najboljih praksi usredotočiti na metode identificiranja i dopiranja do sudionika s manje mogućnosti i nedovoljno zastupljenih skupina u sektoru visokog obrazovanja. Cilj seminara je stvaranje veće svijesti i znanja o preprekama za sudjelovanje sudionika te o povećanju uključenosti sudionika u mobilnosti uz opremanje polaznika seminara alatima kojima se mogu koristiti u matičnim institucijama.

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen Erasmus+ koordinatorima i zaposlenicima ureda za međunarodnu suradnju koji se bave inkluzijom, internacionalizacijom, međunarodnom mobilnosti i potporom sudjelovanja sudionika s manje mogućnosti.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati ukupno 80 sudionika iz cijele Europe, a 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije za odabrane sudionike sufinancirat će trošak puta u iznosu do 700,00 EUR po sudioniku, a trošak smještaja i obroka snosi organizator. Predviđeni dan dolaska na seminar je 6. travnja 2022., a odlazak je 8. travnja 2022.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju se potrebno prethodno registrirati. U slučaju poteškoća, upućujemo vas na smjernice Salto platforme „How can I apply?“.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 25. veljače 2022.

Više informacija o seminaru također je dostupno na Salto platformi. Okvirni program rada dostupan je na Salto platformi i ovoj poveznici.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.