Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru "Learn about Small Scale Partnerships“ u Kopenhagenu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom: Learn about Small Scale Partnerships koji će se održati u fizičkom obliku u Danskoj od 7. do 8. studenoga 2022. godine u organizaciji danske nacionalne Erasmus+ agencije.

Figurice na bež podlozi koje se međusobno "umrežavaju"
Foto: Freepik

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Predstavnici organizacija iz područja odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih te iz područja mladih, bez ili s malo znanja o Erasmus+ programu, zainteresirani za razvoj i prijavu projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 – Mala partnerstva (KA210)

Ciljevi

Cilj seminara je pružiti sudionicima teoretsko i praktično znanje o tome kako savladati početne prepreke za uključivanje u program Erasmus+ i općenito znanje o projektnom menadžmentu te im omogućiti priliku za umrežavanje s partnerima sličnih interesa.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Pronalazak partnera i umrežavanje
 • Nove projektne ideje
 • Sudionici će znati više o Erasmus+ programu i Ključnoj aktivnosti 2 – Mala partnerstva (KA210)

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 100 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirano je najviše 5 mjesta (1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 1 za područje obrazovanja odraslih i 1 za područje mladih).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na Salto platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 21. rujna 2022. godine.

Troškovi

Trošak smještaja (za 2 noćenja – 6. i 7.11.2022.) i prehrane snosi Agencija organizator seminara, a putne troškove pokriva nacionalna Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).